top of page

Privacy
beleid

Een privacybeleid is een verklaring die enkele of alle manieren bekendmaakt waarop een website de gegevens van bezoekers en klanten verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en beheert. Het voldoet aan het wettelijke voorschrift om de privacy van een bezoeker of klant te beschermen.

Landen hebben eigen wetten en per jurisdictie verschillende voorschriften met betrekking tot het gebruik van een privacybeleid. Zorg ervoor dat u de wetgeving volgt die relevant is voor uw activiteiten en locatie.

Wat moet er in algemene zin behandeld worden in uw privacybeleid?

 

  1. Wat voor soort informatie verzamelt u?

  2. Hoe verzamelt u informatie?

  3. Waarom verzamelt u de betreffende persoonlijke informatie?

  4. Hoe bewaart, gebruikt, deelt en onthult u de persoonlijke informatie van uw sitebezoekers?

  5. Hoe communiceert u (in voorkomende gevallen) met uw sitebezoekers?

  6. Is uw service gericht op het verzamelen van informatie van minderjarigen?

  7. Updates privacybeleid

  8. Contactinformatie

In dit ondersteunende artikel krijgt u meer informatie over hoe u een privacybeleid samenstelt.

De uitleg en informatie die hierin wordt gegeven betreft echter enkel uitleg, informatie en voorbeelden in algemene zin. U dient dit artikel niet te interpreteren als juridisch advies of als aanbevelingen omtrent hetgeen u daadwerkelijk zou moeten doen. We raden u aan juridisch advies in te winnen voor het verkrijgen van inzicht en om u te helpen bij het opstellen van uw privacybeleid.

bottom of page